Onze houding ten opzichte van innovatie

Van het woord innovatie krijgen sommige mensen al kriebels, vooral in deze tijd van economische crisis. Maar het is ook de tijd van veel startende praktijken. Daarom is het juist belangrijk je te blijven innoveren.

Een belangrijke verschuiving die plaats vindt, is dat cliënten steeds mondiger worden. Op internet is erg veel (medische) informatie beschikbaar. Cliënten gaan steeds meer zelf op zoek naar informatie over hun klacht. Ze nemen niet meer zo snel genoegen met een medicijn en/of een behandeling. Intensieve communicatie is steeds belangrijker.

Waarom zou ik innoveren als het nu goed gaat?
Misschien loopt je praktijk nu goed, maar het is niet verkeerd om voorbereid te zijn. Er vindt een verschuiving plaats en het is belangrijk om hier op in te spelen. Er zijn bijvoorbeeld veel praktijken die nog geen toegevoegde waarde zien in social media en daarom hier nog niet mee werken. Zoals eerder genoemd gaan cliënten zelf op zoek naar informatie. Laat zien dat jij de kennis in huis hebt.

Innoveren kan op verschillende manieren: een nieuwe behandelwijze toepassen, automatiseren en je praktijk digitaliseren. Door beroepsverenigingen en zorgverzekeraars worden steeds strengere regels gesteld, bijvoorbeeld een betere dossiervorming. Soms kan je dus niet achterblijven met innoveren. Natuurlijk is de ene praktijk een stapje verder op het gebied van innovatie dan de ander.

Belangrijke elementen om te innoveren
Innoveren doe je niet zo maar, dat kost tijd en in sommige gevallen geld. Investeren hoort bij het ondernemerschap dus.. Go for it!

Innoveren start vanuit een probleem dat is ontstaan. Een probleem dat er iets mist, niet goed werkt of niet meer past in deze tijd. Vanuit dit probleem kan je naar een idee zoeken dat vervolgens om moet worden gezet in een oplossing.

Zorg voor acceptatie van jouw oplossing!
Veel mensen zijn bang om een risico te lopen met negatieve gevolgen. Natuurlijk speelt dit een rol, maar zonder investering en innovatie in je praktijk blijf je stil staan of ga je misschien zelfs achteruit.

Dus: toon lef, durf risico’s te lopen en ga voor vooruitgang met grote kans tot een groeiend aantal cliënten binnen jouw praktijk!

Loop jij vast met je praktijk? Ben je bang om te innoveren? Of vind je het fijn om gewoon eens te sparren over jouw praktijkvoering? Neem dan eens contact met ons op. Wij helpen jou graag en zijn niet bang voor innovatie!

Groeten, Ellen

Inspiratie dankzij: Sprout / Frankwatching / TedXMaastricht

Gesprek laden